Vizari documente

În vederea recunoaşterii internaţionale a actelor de studii, acestea trebuie Apostilate sau supralegalizate prin Ministerul Afacerilor Externe (în funcţie de ţara în care sunt folosite), apoi traduse, legalizate şi supralegalizate de către autorităţile competente.

Vizarea documentelor de studii la Ministerul Educatiei
Pentru ca actele de studii – Diplome si Foi matricole - sa poata fi apostilate sau supralegalizate este necesara obtinerea unei vize de la Ministerul Educatiei.
Pentru documentele de studii preuniversitare (Diploma de bac, Diploma de scoala postliceala, Diploma de scoala profesionala, Foaie matricola) aceasta vizare se efectueaza la Inspectoratul Scolar Judetean, în judeţul în care au fost eliberate actele.
Pentru documentele de studii universitare si postuniversitare (Diploma de licenta, Diploma de master, Diploma de doctor, Situatii scolare, Programa analitica) vizarea se efectueaza la Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor Bucuresti.
În scopul vizării actelor de studii la Inspectoratul Scolar Judetean sau la CNRED, este necesară obţinerea în prealabil a unei Adeverinţe de autenticitate din partea instituţiei şcolare care a eliberat actul.
Centrul de traduceri Ploiesti vă oferă servicii de reprezentare la instituţii şcolare din Ploiesti, la Inspectoratul Scolar Judeţean sau la CNRED, pentru obţinerea Adeverinţelor de Autenticitate şi pentru vizarea actelor de studii. Vă puteţi baza pe serviciile noastre, oferindu-vă pachete complete pentru actele de studii:

• obţinere Adeverinţe de Autenticitate.
• vizarea originalului la inspectorat sau CNRED.
• apostilarea sau supralegalizarea originalului.
• traducere autorizată.
• legalizare notarială a semnăturii traducătorului.
• supralegalizarea sau apostilarea traducerii .
• supralegalizarea traducerii la Ministerul Afacerilor Externe si Ambasada sau secţia consulara in statul in care urmeaza a se folosi documentul.

Solicita acum o cotatie de pret!